רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
בכראורליןfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
בן שלושענתfemale1978אחרמקצה 5 ק"מ
דלמרמקסmale1975רצי החוחובהמקצה 10 ק"מ
זיל-ברנפתליmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
יעישגילmale1971מכ. הישגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ
לויארזmale2007מולטימקצה 3 ק"מ
לוייונתןmale2005מולטימקצה 3 ק"מ
לוינעמיfemale2010מולטימקצה 3 ק"מ
מרדכייהבmale2006אחרמקצה 5 ק"מ
מרדכירוניmale1970אחרמקצה 5 ק"מ
סבגאילןmale1964הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ
שילמןאריאלfemale1981מקצה 10 ק"מ